Regulamin Ogólny

Go down

Pisanie autorstwa Skryba on Sob 02 Lut 2019, 17:07


Rozdział I
Zasady ogólne1.    Regulamin obowiązuje wszystkich Graczy i zawiera podstawowe zasady jakich należy przestrzegać korzystając z forum.
2.    W kwestiach nieuregulowanych regulaminami lub innymi zasadami, w razie wątpliwości należy się zwrócić do Administracji, która ma decydujący głos.
3.    Konta nieaktywne będą usuwane po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniej aktywności, czyli ostatniego logowania, chyba że nieobecność jest usprawiedliwiona i czasowa.
4.    W przypadku nieaktywności przez trzy miesiące każdy aktywny Gracz może żądać usunięcia Bestii, Przedmiotów magicznych lub artefaktów z konta innego Gracza, żeby możliwe było ich ponowne zdobycie. Nie dotyczy to osób nieaktywnych, które zgłosiły czasową nieobecność.
5.    Konto jest aktywne, jeżeli Gracz loguje się na forum, chyba że oświadcza, że nie zamierza na nim grać, natomiast postać jest aktywna jeżeli ma zaakceptowaną Kartę Postaci i nie zginęła fabularnie.
6.    Obrażanie innych Graczy, wulgarne zachowania, kłótnie oraz ich prowokowanie, spamowanie, trolling i zamieszczanie na forum treści pornograficznych czy ogólnie przyjętych jako obraźliwe jest zakazane.
Tego nie widać.a. Dotyczy to zachowań mających miejsce zarówno na forum, jak również na oficjalnym Discordzie forum, oficjalnym profilu Spectrofobii na Facebooku, na wydarzeniach organizowanych przez Administrację oraz w innych podobnych przypadkach.
Tego nie widać.b. Zamieszczanie na forum treści, które za obraźliwe uchodzą u określonych Graczy jest dozwolone, dopóki Gracze ci nie zgłoszą sprzeciwu.
7.    Groźba nadużycia posiadanych na forum uprawnień w celu wymuszenia zmiany stanowiska Administracji lub innego rodzaju groźby podjęte w tym samym celu.
8.    W przypadku złamania obowiązujących na forum regulaminów lub zasad stosuje się następujące kary:Tego nie iia. Upomnienie
Tego nie widać.b. Ostrzeżenie
Tego nie widać.c. Wyrzucenie z forum
9.    Upomnienie powinno zawierać nie tylko prywatne lub publiczne wskazanie niewłaściwego zachowania, lecz także wskazówki jak należy postępować w przyszłości dla uniknięcia zachowania niezgodnego z Regulaminem.
10.    Ostrzeżenie jest zawsze publiczne i zawiera informację jakie punkty Regulaminu lub jakie zasady zostały złamane przez Gracza. W przypadku naruszenia Regulaminu można wymierzyć ostrzeżenie bez wcześniejszego upomnienia. W innych wypadkach konieczne jest zachowanie podobne do tego, za które Gracz został wcześniej upomniany.
Tego nie widać .a. Ostrzeżenia są usuwane, jeżeli Gracz przez sześć miesięcy nie był karany choćby upomnieniem. W przypadku ukarania czas ten biegnie od ostatniej kary.
Tego nnie widać.b. W przypadku wyjątkowo uporczywego zachowania z punktu 6 lub zachowania z punktu 7 ostrzeżenie nie podlega usunięciu.
Tego nie wiidać.c. To samo dotyczy ostrzeżenia wystawionego przez Głównego Administratora w przypadku wymierzenia Graczowi oczywiście bezzasadnej kary z punktu 8.
11.    W przypadku gdy Gracz otrzymał trzy ostrzeżenia lub w sposób rażący narusza Regulamin forum, może zostać wyrzucony z forum. W przypadku naruszenia należy jednak dać mu możliwość wypowiedzenia się, z możliwością zawieszenia kary na sześć miesięcy w przypadku uznania przedstawionej przez Gracza argumentacji.
Tego nie widać.a. Jeżeli Gracz nie został ukarany w tym czasie ostrzeżeniem, nie stosuje się wobec niego kary.
12.    Forumowy Discord, profil Spectrofobii na Facebooku, a także wydarzenia organizowane przez Administrację mogą mieć własne kary, takie jak zakaz pisania, wykluczenie z wydarzenia lub inne. Ich zastosowanie wymaga jednak uprzedniego wprowadzenia tych odrębnych zasad i kar.
13.    Administracja może nie zastosować kary jeżeli Gracz złamał Regulamin lub zasady, lecz jego działanie nie jest szkodliwe, a skutki mogą być łatwo usunięte, lub działanie nie wywołuje żadnych negatywnych skutków.
Tego nie widać.a. Gracz nie może powoływać się na powyższy punkt regulaminu, bo stanowi on uprawnienie Administracji stosowane w drodze wyjątku.


Rozdział II
Karty Postaci14.    Przed rozpoczęciem gry na forum konieczne jest stworzenie Karty Postaci oraz zaakceptowanie jej przez moderatora.
Tego nie widać.a. Niedokończone Karty Postaci zostaną usunięte po 48 godzinach od umieszczenia ich na forum.
15.    Karta Postaci powinna być napisana przez Gracza i opisywać jego autorską postać, która może być co najwyżej inspirowana postacią z filmu, literatury, gier, postacią historyczną, bądź inną podobną.
16.    Jedna Karta Postaci może dotyczyć tylko jednej postaci, a także jedno konto może dotyczyć tylko jednej aktywnej postaci. Opiekunowie postaci lub inni bliscy towarzysze występować będą jako NPC danej postaci.
17.    Jeden Gracz może posiadać maksymalnie sześć aktywnych postaci, w tym jedną postać specjalną, która wymaga zaakceptowania przez Głównego Administratora.
18.    W przypadku porzucenia postaci lub usunięcia konta Gracza, Karta Postaci zostaje przeniesiona do archiwum.
19.    Szczegółowe informacje dotyczące tego jak pisać Kartę Postaci oraz informacje i zasady dotyczące Kart Postaci Niezależnych (NPC) znajdują się w osobnych tematach.


Rozdział III
Posty i Fabuła20.    Każda postać Gracza może znajdować się jednocześnie w tylko jednym temacie oraz na jednej misji albo wydarzeniu fabularnym. Mogą istnieć wyjątki ustanawiane przez Administrację zarówno dla konkretnego Gracza, jak i dla Graczy znajdujących się w podobnej sytuacji, jednak zawsze muszą dotyczyć konkretnej sytuacji.
Tego nie widać.a. Gracz może pisać w Krainie Snów, mimo że jego postać przebywa już w temacie fabularnym pod warunkiem, że postać śpi, a wątek w Krainie Snów zostanie przerwany natychmiast, gdyby została obudzona.
Tego nie widać.b. Opuszczając temat Gracz powinien poinformować o tym innych przez umieszczenie dopisku [Z tematu], (Nie ma mnie), zt lub innego równoznacznego.
21.    Post fabularny powinien być napisany poprawnie, rozbudowany, zawierać reakcję postaci Gracza na wydarzenia, które go dotyczą oraz działania, które postać Gracza podejmuje. W przypadku obecności w wątku Mistrza Gry lub działań skierowanych na postacie innych Graczy, wszelkie działania są uznawane jedynie za próbę i od pozostałych uczestników zależy ich wynik.
Tego nie widać.a. Jeżeli Gracz nie zgadza się z oceną drugiego Gracza, powinien zwrócić się z prośbą o ocenę do Mistrza Gry.
22.    Post fabularny nie powinien zawierać emotek, obrazków oraz żadnych linków. Wyjątkiem są sytuacje, gdy umieszczenie takiej zawartości jest ściśle powiązane z tym co w danym poście się dzieje.
23.    Nie zabrania się używania wulgarnego języka jeżeli jest on wykorzystywany dla celów fabularnych i nie służy do obrażania innych Graczy.
24.    Sceny erotyczne powinny być cenzurowane, a w wypadku chęci odegrania ich z dokładnymi opisami Gracze powinni przenieść się na prywatne wiadomości i wskazać w poście informację, że część postów została utajniona.
25.    Postać może zostać zabita przez postać innego Gracza, przy czym śmierć zostaje zatwierdzona przez Mistrza Gry, który przejrzy cały wątek i upewni się, że nie doszło do nadużyć bądź sam poprowadzi walkę między postaciami.
Tego nie widać.a. Jeżeli w wątku, który doprowadził do śmierci postaci Gracza występują nieprawidłowości lub Gracz nie miał szansy na podjęcie żadnej obrony, Mistrz Gry nie zatwierdza śmierci i podejmuje stosowne rozstrzygnięcie fabularne.
26.    Przedmioty jakie Postać posiada przy sobie, w tym broń, muszą być fabularnie uzasadnione. W wypadku niekonwencjonalnej lub rzadko spotykanej broni wymagana jest także akceptacja przez Administrację.
27.    Gracz nie może pisać w jednym temacie fabularnym jednocześnie dwiema swoimi postaciami. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności wymaga się uzyskania zgody Administracji.
28.    Wszelkie zdarzenia, które mogą mieć istotne znaczenie dla fabuły forum powinny być zgłaszane Administracji. W przypadku gdy Gracz chce objąć władzę nad organizacją, miejscem lub przyjąć inny tytuł, który może mieć istotne znaczenie dla fabuły forum powinien uzyskać zgodę Administracji.
29.    Gracz może opuścić temat jeżeli osoba, z którą pisze nie odpisała przez co najmniej trzy dni. W przypadku wątków, w których bierze udział więcej niż dwóch graczy możliwe jest także pominięcie nie odpisującej osoby jeżeli zgodę wyrażą wszyscy pozostali uczestnicy. Jeżeli w fabule uczestniczy Mistrz Gry może ustalić odmienne zasady.


Rozdział IV
Profile Graczy30.    Nazwa konta powinna być imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem postaci.
31.    Najpóźniej po zaakceptowaniu Karty Postaci, a przed rozpoczęciem gry na forum należy uzupełnić następujące pola w profilu: odnośnik do Karty Postaci, Godność oraz ustawić avatar.
32.    Avatar powinien przedstawiać postać Gracza w sposób odwzorowujący jej cechy oraz być nie większy niż 250 px szerokości i 450 px wysokości. Avatar nie może być zdjęciem.
33.    Profil Gracza powinien być uzupełniony zgodnie ze stanem rzeczywistym, czytelny i aktualizowany w miarę potrzeby, by nie wprowadzać w błąd pozostałych Graczy.
34.    Wysokość i szerokość obrazków umieszczanych w podpisie nie może przekraczać 580 px. Podpis powinien odpowiadać klimatowi forum oraz postaci.
35.    Profil Gracza nie może być wykorzystywany do reklamowania innych stron lub for.


Rozdział V
Zmiany regulaminów36.    Regulaminy obowiązujące na forum mogą być zmienione przez lub za zgodą Głównego Administratora.
37.    Nie można ukarać Gracza, jeżeli przed zmianą Regulaminu jego zachowanie nie było jeszcze zakazane.
38.    Zmiany wchodzą w życie 24 godziny po ich ogłoszeniu, a w wypadku braku ogłoszenia dwa tygodnie po ich wprowadzeniu przez uprawnioną osobę.
39.    Wyłącznie Administracja jest uprawniona do wiążącego interpretowania regulaminów, dlatego w  przypadku wątpliwości należy zwrócić się do niej w odpowiednim temacie.
40.    W przypadku innych zasad (na przykład konkursów organizowanych przez Graczy), uprawnienie do wiążącego interpretowania ma osoba, które je ustanowiła oraz Administracja, przy czym pytanie do Administracji kieruje się tylko wtedy, gdy nie zgadza się z interpretacją ustanowioną przez ich twórcę.

Skryba
Skryba

Godność : Skryba
Wiek : Nieważny jest wiek
Wzrost / Waga : Któż by o to pytał
Aktualny ubiór : Jak na skrybę przystało
Pod ręką : Pióro, inkaust i Wielka Księga
Stan zdrowia : Zdrowy jak rybka

Liczba postów : 96
Dołączył : 02/11/2018

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach