Regulamin Administracji

Go down

Pisanie autorstwa Skryba on Nie 17 Mar 2019, 23:171.    Głównym zadaniem moderatorów jest sprawdzanie Kart Postaci graczy oraz ich Postaci Niezależnych (NPC) i wszelkie sprawy z tym związane.
Tego nie widać.a. Moderator jest zobowiązany udzielać wszelkich niezbędnych informacji graczom podczas i w związku z tworzeniem przez nich Karty Postaci.
2.    Moderator jest uprawniony do moderowania forum, z czym wiąże się: przenoszenie i usuwanie postów zgodnie z zasadami panującymi na forum, przy czym usunięcie wymaga także zgody Administracji; edytowanie postów na prośbę graczy lub za ich dobrowolną zgodą, lub gdy dotyczy to oczywistych błędów, których poprawienie nie ingeruje w treść posta.
3.    Gracz może się odwołać do Administracji od każdej decyzji lub czynności podjętej przez Moderatora w ramach powyższych uprawnień.
4.    Administracja składa się z Głównego Administratora, Administratorów, Pomocników Administratorów oraz Administratorów Specjalnych.
5.    Główny Administrator, Administratorzy i Pomocnicy Administratorów, o ile inaczej nie zastrzeżono, oraz Administratorzy Specjalni, o ile wynika to z zakresu ich zadań, posiadają także uprawnienia moderatorów i Mistrzów Gry.
Tego nie widać.a. Członkowie Administracji powołują i odwołują moderatorów i Mistrzów Gry.
6.    Administratorzy oraz Administratorzy Specjalni mogą powoływać i odwoływać swoich Pomocników, którzy w niniejszym temacie zostaną uprawnieni do tych samych (lub części) decyzji i czynności co osoba, która ich powołała (maksymalnie dwóch Pomocników Administracji na osobę).
7.    Główny Administrator może odwołać Pomocników Administratorów.
8.    Administracja zajmuje się zarządzaniem forum, z czym wiąże się między innymi: edytowanie profilu gracza za jego dobrowolną zgodą lub na jego prośbę, wymierzanie kar zgodnie z zasadami panującymi na forum, usuwanie kont graczy, gdy jest to uzasadnione ich nieobecnością lub wymierzoną karą, stanowienie zasad panujących na forum i ich zmiana przy uwzględnieniu dobra forum, interesów graczy i przy zachowaniu dobrej wiary.
9.    Administracja zajmuje się także decydowaniem w sprawach fabularnych, a w szczególności: ustalaniem toku i kierunku ogólnej fabuły forum oraz akceptowaniem pomysłów graczy co do niej, co do Przedmiotów magicznych, Bestii, eliksirów i ich składników oraz pomysłów rang specjalnych czy innych zmian i udogodnień.
10.    Od decyzji lub czynności Administracji można się odwołać do Głównego Administratora, a gdyby to on podjął sporną decyzję, zamiast odwołania można zwrócić się do niego z uzasadnionym wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. W tym wypadku jest on zobowiązany zasięgnąć opinii innych członków Administracji.
11.    Główny Administrator kieruje pracami Administracji.
12.    Do jego wyłącznych kompetencji należy: powoływanie i odwoływanie członków Administracji, zmiana lub wyrażenie zgody na zmianę regulaminów, podejmowanie decyzji o zbanowaniu gracza oraz decydowanie w najistotniejszych sprawach fabularnych takich jak Postacie Specjalne, wprowadzanie nowych ras lub podras, kwestie związane z głównymi organizacjami i stronnictwami czy wydarzeń o znaczeniu globalnym dla fabuły forum, a także nadawanie tytułu Starszego Mistrza Gry.
13.    Administratorzy Specjalni powoływani są przez Głównego Administratora, który określa ich uprawnienia w niniejszym temacie.
14.    Nie potrzeba zgody Administracji w sprawach błahych, czyli nie mających istotnego znaczenia dla globalnej fabuły lub w sprawach, które nie zaszkodzą innym Graczom. Należy jednak pamiętać, aby mieć na względzie panujące na forum realia oraz by zachować zdrowy rozsądek.
Każdy administrator może umieścić w tym temacie post, w którym wypisze swoich Pomocników oraz ich uprawnienia według poniższego wzoru:


Kod:
[b]Główne konto:[/b] xxx
[b]Uprawnienia:[/b] pełne/określone (jeżeli określone to wypisać jakie)
[b]Uwagi:[/b] (np. że został powołany na określony czas lub z jakiegoś powodu, lub że w danej kategorii spraw należy się zgłaszać właśnie do niego.)

Skryba
Skryba

Godność : Skryba
Wiek : Nieważny jest wiek
Wzrost / Waga : Któż by o to pytał
Pod ręką : Pióro, inkaust i Wielka Księga
Liczba postów : 95
Dołączył : 02/11/2018

Powrót do góry Go down

Pisanie autorstwa Tyk on Nie 17 Mar 2019, 23:29


Administrator Specjalny do spraw Technicznych

Główne konto: Selene
Uprawnienia: Wszystkie kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem forum, a w szczególności:
– dbanie o prawidłowe funkcjonowanie forum,
– kwestie związane ze zmianami w szacie graficznej czy kodowaniem,
– problemy Graczy związane z ich kontami, jak pomoc w odzyskaniu hasła czy zmiana nazwy konta. Wszelkie uprawnienia przysługujące Mistrzom Gry.
Uwagi: -

Administrator Specjalny do spraw Spisów
Główne konto: Yako
Uprawnienia: Niezbędne do dbania o stan wszelkiego rodzaju Spisów na forum oraz uprawnienia do nadzorowania Moderatorów. Wszelkie uprawnienia przysługujące Moderatorom i Mistrzom Gry.
Uwagi: -
Tyk
Tyk
SCR

Godność : Lord Protektor, Arcyksiążę Agasharr I Rosarium
Wiek : 20 lat
Rasa : Upiorny Arystokrata
Wzrost / Waga : 178/75
Aktualny ubiór : W temacie
Pod ręką : Alphard (Rubeol), Forets (Tenebrae), Divard
Zawód : Lord Protektor Krainy Luster
Bestie : Alphard (Rubeol), Forets (Tenebrae), Schnee
Specjalne : Główny Administrator (na wakacjach)
Liczba postów : 144
Dołączył : 18/07/2018

Powrót do góry Go down

Powrót do góry


 
Permissions in this forum:
Nie możesz odpowiadać w tematach